Hof van volharding

URBAN INTERGRATION FOR THE CITY OF ZWOLLE, THE NETHERLANDS

STEDELIJKE HETEROTOPIE

Een heterotopie is noch privaat en noch publiek. Het ligt ertussenin. Het is een tussenruimte of bemiddelingsruimte.

Deze ruimtes hebben gemeen dat ze “anders” zijn. Een heterotopie is een gebeuren in de tijd, het onderbreekt de continuïteit van de dage- lijkse ruimte.

AREA VIEWS
EYE LEVEL VIEWS
NAME

Hof van Volharding

YEAR

2017

SIZE

200m²

TYPOLOGY

Masterplan
Urban intergration

STATUS

Competition

LOCATION

Zwolle, OV, NL

CLIENT

Municipality Zwolle

DIAGRAMS “DE KWAST”
DIAGRAMS “DE POORTEN”